Otázky a odpovede

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

1Mám záujem o nový kurz. Aký je postup?

Záujemcovia o nový kurz môžu navštíviť naše kancelárie, kde im osobne odovzdáme potrebné tlačivá na začatie kurzu a radi zodpovieme prípadné otázky. Všetky tlačivá si však môžu stiahnuť aj z našej www stránky.

Podmienkou pre zaradenie do kurzu na získanie vodičského oprávnenia (VO) skupiny A, B, BE, T je priniesť, maximálne do termínu otvorenia nového kurzu, osobne do kancelárie dve tlačivá – „PRIHLÁŠKU DO KURZU“ a „ŽIADOSŤ O UDELENIE VO“.

Prihlášku“ vyplní čitateľne iba žiadateľ (ak nemá 18 rokov, dolu podpisuje aj jeho zákonný zástupca). Nezabudne pritom uviesť aj telefónne číslo a emailovú adresu.

Na 1. strane vyplnenú „Žiadosť“, (POZOR – bez dátumu a vytlačenú na jednu A4 obojstranne) – potvrdí účastník kurzu na zadnej strane u svojho všeobecného lekára. Ten odobrí, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo (pozn. poplatok u lekára sa pohybuje okolo 20 Eur).

Podmienkou pre zaradenie do kurzu na získanie VO skupiny C, CE, D, DE je navyše „Psychotest“. Toto tlačivo dáva dopravný psychológ (pozn. poplatok okolo 80 Eur).

Spolu s vyplnenými a potvrdenými tlačivami k nám účastníci prinesú aj zálohu približne vo výške tretiny kurzovného. Záujemcovia sú zaraďovaní do kurzov podľa dátumu odovzdania prihlášky.

Potrebné PDF dokumenty na stiahnutie

2Ako prebieha výcvik?

Výcvik v Autoškole Ľubomír Líška s.r.o. pozostáva z teoretickej časti, trenažéra a praktických jázd.

Výučba teórie býva väčšinou 2 krát týždenne (pondelky a stredy, alt. utorky a štvrtky, záleží od kurzu) v rozsahu 135 minút/1 deň v popoludňajších hodinách s kvalifikovanými a skúsenými inštruktormi. Všetky učebne sú vybavené kvalitnými učebnými pomôckami.

Ako jedna z mála autoškôl vlastníme 6 moderných digitálnych autotrenažérov. Výhodou absolvovanie prvých „jázd“ na autotrenažéri je, že žiaci získajú základné vedomosti a návyky pri ovládaní motorového vozidla bez stresov a bezpečnostného rizika v cestnej premávke.

Praktické jazdy sa začínajú na autocvičisku v našom vlastnom areáli. Všetky jazdy si uchádzači plánujú individuálne, po dohode s inštruktorom. Jazdy je možné začať a ukončiť na žiakom požadovanom mieste v rámci mesta. Inštruktori sú k dispozícii už od 6:00 hod. počas celého dňa 7 dní v týždni.

Súčasťou výcviku je aj absolvovanie predpísaného počtu hodín praktickej údržby a kurz prvej pomoci.

3Ako prebiehajú skúšky?

Pre získanie vodičského preukazu musí uchádzať úspešne absolvovať záverečné skúšky na udelenie vodičského oprávnenia. Pred každou skúškou môžu u nás uchádzači využiť zadarmo jazdu na cvičisku.

Skúšky prebiehajú za účasti policajtov a pozostávajú z 3 častí:

 • preskúšanie z pravidiel cestnej premávky elektronicky formou testu v Klientskom centre - okresný dopravný inšpektorát (dĺžka trvania 30 min.)
 • jazda na autocvičisku (slalom dopredu a parkovanie)
 • jazda v cestnej premávke (dĺžka trvania cca 25 min.)

Po úspešnom zvládnutí skúšok podáva žiadateľ "Žiadosť o vydanie vodičského preukazu" v Žiline na Klientskom centre (budova Europalace) – oddelenie dokladov.

4Čo znamená rozšírenie zo skupiny A1/A2 resp. z A2/A?

Ak vie žiadateľ potvrdiť čestným vyhlásením (už len podpisom na Žiadosti ku skúškam), že má na motorke kategórie A1 (do 125 cm3 a 11 kW) resp. A2 (do 35 kW) prax min. 2 roky, existujú 2 možnosti ako získať vyššiu skupinu A2 resp A:

 • Osobitný výcvik (OVA) zahŕňa 11 hod teórie a 8 hodín jázd.
  Cena výcviku: od 350,- eur + správny poplatok kolok 10,- eur.
  Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vydá autoškola žiakovi „Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku“. Po jeho doručení dopravnému inšpektorátu čaká žiak na udelenie vodičského oprávnenia.
  Táto varianta je bez skúšky, no časovo aj finančne náročnejšia ako osobitná skúška.
 • Osobitná skúška z jazdy (OSA) zahŕňa len skúšku z jazdy na cvičisku a v premávke (bez testu), a predtým 2 cvičné jazdy za účelom oboznámenia sa s motorkou, s ktorou bude žiadateľ vykonávať skúšku (možnosť dokúpenia aj ďalších doplnkových jázd).
  Cena výcviku: od 180,- eur + kolok 16,50 eur (treba odovzdať autoškole pred prihlásením na skúšky).
  Osobitná skúška je rýchlejšia a finančne menej náročná ako osobitný výcvik.
  Pozn. osobitná skúška nie je technicky možná pri variante rozšírenia z A1/A2.

Pred začatím ktorejkoľvek varianty musí uchádzač odovzdať v autoškole potvrdenú lekársku prehliadku od všeobecného lekára o jeho zdravotnej spôsobilosti. Tlačivo „Žiadosť o udelenie VO“ dostane u nás v autoškole, alebo si ho môže vytlačiť obojstranne na jednu A4 z našej internetovej stránky. S potvrdenou žiadosťou k nám prinesie aj čitateľne vyplnenú „Prihlášku“ (tlačivo si môže takisto vytlačiť z našej stránky) a platbu.

Potrebné PDF dokumenty na stiahnutie

5Čo znamená rozšírenie zo skupiny B/B-HK 96?

Vodič s VO skupiny B-HK 96 (harmonizovaný kód 96) môže viesť jazdnú súpravu do 4250 kg, ktorá je zložená z motorového vozidla do 3500 kg + príves (pozn. v tomto prípade môže byť vozík aj väčší ako 750 kg, ak celková jazdná súprava sa zmestí do hodnoty 4250 kg vrátane).

Existujú 2 možnosti ako skupinu B-HK96 získať:

 • Osobitný výcvik (OVE) zahŕňa 11 hod teórie a 6 hodín jázd na súprave (momentálne Peugeot Boxer s vozíkom).
  Cena výcviku: od 400,- eur + správny poplatok kolok 10,- eur.
  Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vydá autoškola žiakovi „Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku“. Po jeho doručení dopravnému inšpektorátu čaká žiak na udelenie vodičského oprávnenia.
  Táto varianta je bez skúšky, no časovo aj finančne náročnejšia ako osobitná skúška.
 • Osobitná skúška z jazdy (OSE) zahŕňa len skúšku z jazdy na cvičisku a v premávke (bez testu), a predtým 2 cvičné jazdy za účelom oboznámenia sa s jazdnou súpravou, s ktorou bude žiadateľ vykonávať skúšku (možnosť dokúpenia aj ďalších doplnkových jázd).
  Cena výcviku: od 180,- eur + kolok 33 eur (treba odovzdať autoškole pred prihlásením na skúšky).
  Osobitná skúška je rýchlejšia a finančne menej náročná ako osobitný výcvik.

Pred začatím ktorejkoľvek varianty musí uchádzač odovzdať v autoškole potvrdenú lekársku prehliadku od všeobecného lekára o jeho zdravotnej spôsobilosti. Tlačivo „Žiadosť o udelenie VO“ dostane u nás v autoškole, alebo si ho môže vytlačiť obojstranne na jednu A4 z našej internetovej stránky. S potvrdenou žiadosťou k nám prinesie aj čitateľne vyplnenú „Prihlášku“ (tlačivo si môže takisto vytlačiť z našej stránky) a platbu.

Potrebné PDF dokumenty na stiahnutie

6Vodičský kurz na skup. B už v 16-tich?

Vodičský kurz na skupinu B môžu žiaci začať už v 16-tich rokoch. Jedinou podmienkou je, aby uchádzači o VO absolvovali skúšky až v 17-tich. Kým dovŕšia vek 18 rokov môžu jazdiť za prítomnosti spolujazdca, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • musí byť držiteľom VO skupiny B najmenej 10 rokov,
 • musí byť zapísaný orgánom Policajného zboru SR v evidencii vodičov ako spolujazdec.

Pozn.: odporúčame prihlásiť sa na kurz cca 3 mesiace predtým, ako žiadatelia oslávia svoje 17. narodeniny.

 

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás na našich prevádzkach v Žiline, Martine, alebo Bytči.