Kurzy KKV / referenti

35 hod. kurz na obnovu kvalifikačnej karty vodiča (KKV) bude prebiehať v termíne od 13. 07. - 16. 07. 2024.
V prípade záujmu volajte do kancelárie v Bánovej: 041/764 64 64.

Čo je KKV a ako ho získať?

„Kvalifikačná karta vodiča“ (KKV) je potrebná pre vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

Kurz nie je potrebný pre pracovníkov záchranných a ozbrojených zložiek či inštruktorov autoškoly.

Základnou podmienkou na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá skupín, ku ktorým KKV žiada.

Kvalifikačnú kartu vodič získa po úspešnom absolvovaní kurzu v našej autoškole. V rámci kurzu sa zameriame na podrobnú konštrukciu, zásady bezpečnej jazdy, eko šoférovanie, sociálnu legislatívu v doprave, zdravotnícku prípravu, psychológiu, logistiku či právo.

Po absolvovaní kurzu ku žiadosti o výmenu/obnovu starej kvalifikačnej karty je potrebné vyplniť alebo doložiť:

 • Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča
 • Fotokópiu dokladov - OP, VP (s platnou skupinou!, na kt. chce kartu získať/obnoviť), príp. starej KKV karty
 • Žiadosť o vydanie „Osvedčenia o PV na skup. „C“ príp.
 • Žiadosť o vydanie „Osvedčenia o PV na skup. „D“ ak existuje
 • Potvrdenie o ukončení kvalifikačného kurzu
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
 • Farebnú fotografiu s rozmermi 35x45 mm.

Novú kartu zasiela úrad vodičovi poštou do vlastných rúk, do 30 dní od podania žiadosti, na korešpondenčnú adresu, ktorú uvedie v prihláške.

Tri druhy KKV kurzov v AŠ Líška

Pravidelný výcvik vodičov v rozsahu 35 hodín:

 • pre vodiča skupiny C, ktorý má viac ako 21 rokov a skupinu C získal pred 10.09.2009 alebo
 • pre vodiča skupiny D, ktorý má viac ako 23 rokov a skupinu D získal pred 10.09.2008 resp.
 • pre vodiča, ktorý už je držiteľom KKV karty a potrebuje jej platnosť po 5 rokoch predĺžiť.

Dĺžka kurzu: 4 dni, ide o periodické školenie - kurz nie je ukončený skúškou.

Cena kurzu: 200,- Eur s DPH.

Ďalšie poplatky:

 • kolok za vydanie KKV 70 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „C“ 7 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „D“ 7 Eur.

Pozn. kolky nie je potrebné kupovať, stačí priniesť hotovosť (zabezpečíme my, nakoľko sa momentálne kupuje jeden 77/84 Eur-ový kolok).

Výhodou je, že kurz môže vodič absolvovať aj rok pred skončením platnosti karty, tzn. obnovená kvalifikačná karta bude vydaná od dátumu, kedy stará KKV karta končí + 5 rokov.

Základná kvalifikácia vodiča (zrýchlený výcvik) v rozsahu 140 hodín na získanie KKV:

 • pre vodiča skupiny C, ktorý má viac ako 21 rokov a skupinu C získal po 10.09.2009 alebo
 • pre vodiča skupiny D, ktorý má viac ako 23 rokov a skupinu D získal po 10.09.2008.

Dĺžka kurzu: 13 dní, kurz je ukončený písomnou skúškou – testom na Krajskom Úrade dopravy. Test pozostáva z 80 otázok, ktoré sú rozdelené do 4 skupín podľa okruhov.

Cena kurzu: 800,- Eur s DPH.
AKCIA: účastníci kurzu KKV, kt. sú súčasne aj žiakmi rozširujúcich vodičských kurzov v autoškole, platia za kurz zníženú cenu 700,- Eur.

Ďalšie poplatky v hotovosti až na skúške na úrade:

 • poplatok za skúšku 70 Eur (kód 799)
 • kolok za vydanie KKV 70 Eur (kód 798)
 • kolok za osvedčenie skup. „C“ 7 Eur (kód 797)
 • kolok za osvedčenie skup. „D“ 7 Eur (kód 797).

Zrýchlený rozdielový kurz v rozsahu 35 hodín:

 • pre vodiča, ktorý už KKV má na nákladnú dopravu (absolvoval dlhý kurz so skúškami) a chce si ju rozšíriť na osobnú dopravu alebo naopak.

Dĺžka kurzu: 4 dni, kurz je ukončený písomnou skúškou – testom na Krajskom Úrade dopravy.

Cena kurzu: 200,- Eur s DPH.

Ďalšie poplatky v hotovosti až na skúške na úrade:

 • poplatok za skúšku 70 Eur (kód 799)
 • kolok za vydanie KKV 70 Eur (kód 798)
 • kolok za osvedčenie skup. „C“ 7 Eur (kód 797)
 • kolok za osvedčenie skup. „D“ 7 Eur (kód 797).

Miesto skúšky pre základné a rozdielové kurzy KKV: Okresný úrad Žilina, ul. Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina – 1. poschodie (budova Europalace - klientske centrum na Vlčincoch, v blízkosti Kauflandu).

Zákazníci, ktorí chcú kurz KKV platiť na faktúru - vopred kontaktujte kanceláriu autoškoly v Žiline – 041/764 64 64, alebo v Martine – 043/413 35 34.

V prípade záujmu o absolvovanie KKV kurzu u nás - je potrebné prísť vopred vypísať KKV prihlášku a ofotiť doklady (OP, VP a KKV kartu spoločne z oboch strán na jeden list A4), príp. vyplnenú KKV prihlášku (tlačivo vieme poslať elektronicky) a ofotené doklady doručiť mailom na našu adresu.

Podrobné informácie nájdete na stránkach: www.kkv.sk
Tu si môžete overiť – aký druh kurzu KKV potrebujete (podľa údajov z Vášho VP).

Referenčné karty

Školenie vodičov referentských vozidiel - vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá využíva vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia (asistentka, stavbyvedúci, obchodný zástupca atď.). Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to i vodičov referentských vozidiel. Školenie sa vykonáva 1×24 mesiacov

Existujú dva druhy:

 • vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
 • vodič z povolania do 3,5t – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je vedenie motorového vozidla.

Účelom školenia je:

 • oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
 • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti
 • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
 • oboznámiť o správnom vedení evidencie o dobe vedenia motorového vozidla.

 

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás na našich pobočkách v Žiline, Martine, alebo Bytči.