Kurzy KKV / referenti

Čo je KKV a ako ho získať?

„Kvalifikačná karta vodiča“ (KKV) je potrebná pre vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

Kurz nie je potrebný pre pracovníkov záchranných a ozbrojených zložiek či inštruktorov autoškoly.

Základnou podmienkou na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá skupín, ku ktorým KKV žiada.

Kvalifikačnú kartu vodič získa po úspešnom absolvovaní kurzu v našej autoškole. V rámci kurzu sa zameriame na podrobnú konštrukciu, zásady bezpečnej jazdy, eko šoférovanie, sociálnu legislatívu v doprave, zdravotnícku prípravu, psychológiu, logistiku či právo.

Po absolvovaní kurzu ku žiadosti o výmenu/obnovu starej kvalifikačnej karty je potrebné vyplniť alebo doložiť:

 • Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča
 • Fotokópiu dokladov - OP, VP príp. starej karty
 • Žiadosť o vydanie „Osvedčenia o PV na skup. „C“ príp.
 • Žiadosť o vydanie „Osvedčenia o PV na skup. „D“ ak existuje
 • Potvrdenie o ukončení kvalifikačného kurzu
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
 • Farebnú fotografiu s rozmermi 35x45 mm.

Tri druhy KKV kurzov v AŠ Líška

Pravidelný výcvik vodičov v rozsahu 35 hodín:

 • pre vodiča skupiny C, ktorý má viac ako 21 rokov a skupinu C získal pred 10.09.2009 alebo
 • pre vodiča skupiny D, ktorý má viac ako 23 rokov a skupinu D získal pred 10.09.2008 resp.
 • pre vodiča, ktorý už je držiteľom KKV karty a potrebuje jej platnosť po 5 rokoch predĺžiť.

Dĺžka kurzu: 4 dni, ide o periodické školenie - kurz nie je ukončený skúškou. Novú kartu zasiela úrad vodičovi na korešpondenčnú adresu, ktorú uvedie v prihláške.

Cena kurzu: 200,- Eur s DPH.

Ďalšie poplatky:

 • kolok za vydanie KKV 50 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „C“ 5 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „D“ 5 Eur.

Základná kvalifikácia vodiča (zrýchlený výcvik) v rozsahu 140 hodín na získanie KKV:

 • pre vodiča skupiny C, ktorý má viac ako 21 rokov a skupinu C získal po 10.09.2009 alebo
 • pre vodiča skupiny D, ktorý má viac ako 23 rokov a skupinu D získal po 10.09.2008.

Dĺžka kurzu: 13 dní, kurz je ukončený písomnou skúškou – testom na Krajskom Úrade dopravy. Test pozostáva z 80 otázok, ktoré sú rozdelené do 4 skupín podľa okruhov.

Cena kurzu: 800,- Eur s DPH.

Ďalšie poplatky v hotovosti až na skúške na úrade:

 • poplatok za skúšku 50 Eur
 • kolok za vydanie KKV 50 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „C“ 5 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „D“ 5 Eur.

Zrýchlený rozdielový kurz v rozsahu 35 hodín:

 • pre vodiča, ktorý už KKV má na nákladnú dopravu (absolvoval dlhý kurz so skúškami) a chce si ju rozšíriť na osobnú dopravu alebo naopak.

Dĺžka kurzu: 4 dni, kurz je ukončený písomnou skúškou – testom na Krajskom Úrade dopravy.

Cena kurzu: 200,- Eur s DPH.

Ďalšie poplatky v hotovosti až na skúške na úrade:

 • poplatok za skúšku 50 Eur
 • kolok za vydanie KKV 50 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „C“ 5 Eur
 • kolok za osvedčenie skup. „D“ 5 Eur.

Zákazníci, ktorí chcú kurz KKV platiť na faktúru - vopred kontaktujte kanceláriu autoškoly v Žiline – 041/764 64 64, alebo v Martine – 043/413 35 34.

Podrobné informácie nájdete na stránkach: www.kkv.sk
Tu si môžete overiť – aký druh kurzu KKV potrebujete (podľa údajov z Vášho VP).

Referenčné karty

Školenie vodičov referentských vozidiel - vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá využíva vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia (asistentka, stavbyvedúci, obchodný zástupca atď.). Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to i vodičov referentských vozidiel. Školenie sa vykonáva 1×24 mesiacov

Existujú dva druhy:

 • vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
 • vodič z povolania do 3,5t – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je vedenie motorového vozidla.

Účelom školenia je:

 • oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
 • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti
 • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
 • oboznámiť o správnom vedení evidencie o dobe vedenia motorového vozidla.

 

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás na našich pobočkách v Žiline, Martine, alebo Bytči.