Žilina

Začiatok kurzu 3. 4. 2020 o 14:30 hod

na skupiny AM, A1, A2, A, B, C, D, T, Burianova medzierka 4, Žilina

Začiatok kurzu 3. 4. 2020 o 8:00 hod

na skupiny BE, CE, DE Oslobodenia 62, Žilina - Bánová

Kontaktné informácie