Žilina

Začiatok kurzu 08. 03. 2019 o 14:30 hod

na skupiny A, A2, A1, AM , B, C, D, T, Burianova medzierka 4, Žilina

Začiatok kurzu 08.03.2019 o 8:00 hod

na skupiny BE, CE, DE Oslobodenia 62, Žilina - Bánová

Kontaktné informácie