Služby

Školenie KKV karty

Pravidelný výcvik
pre vodiča skupiny D, ktorý má viac ako 23 rokov a skupinu D získal pred 10.9.2008 alebo
pre vodiča skupiny C, ktorý má viac ako 21 rokov a skupinu C získal pred 10.9.2009
Dĺžka kurzu: 4 dní, bez skúšky. Cena kurzu je 150,- eur, kolky 55,- eur

základný zrýchlený výcvik
pre vodiča skupiny D, ktorý má viac ako 23 rokov a skupinu D získal po 10.9.2008 alebo
pre vodiča skupiny C, ktorý má viac ako 21 rokov a skupinu C získal po 10.9.2009
Dĺžka kurzu: 13 dní, + skúška na Krajskom Úrade dopravy. Cena kurzu je 600,- eur, kolky 105,- eur

Referenčné karty

Školenie vodičov referentských vozidiel-vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá využíva vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia. ( asistentka, stavbyvedúci, obchodný zástupca atď.)
Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to i vodičov referentských vozidiel. Školenie sa vykonáva 1×24 mesiacov

Existujú dva druhy :
vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
vodič z povolania do 3,5t – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je vedenie motorového vozidla.

Účelom školenia je:
• oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
• informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti
• oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
• oboznámiť o správnom vedení evidencie o dobe vedenia motorového vozidla

Zabezpečujeme kurz prvej pomoci pre všetkých žiakov našej Autoškoly Ľubomír Líška