Martin

Zahájenie nového kurzu 08.09.2020 o 15:00 hod

na skupiny B, T

Zahájenie nového kurzu podľa Vášho záujmu

na skupiny C, D, BE, CE, HK 96

Kontaktné informácie