Martin

Začiatok kurzu: 31.07.2019 o 15:00 hod.

na skupiny AM, A1, B, T

Začiatok kurzu: podľa Vášho záujmu

na skupiny A2, A, C, D, BE, CE, HK 96

Kontaktné informácie