Martin

Zahájenie nového kurzu 02.06.2020 o 15:00 hod

na skupiny AM, A1, B, T

Zahájenie nového kurzu podľa Vášho záujmu

na skupiny A, C, D, BE, CE, HK 96

Kontaktné informácie