Bytča

Otvorenie nových kurzov 04.12.2020 o 15:00 hod.

na skupiny B, C, D, BE, CE, T, Hviezdoslavova 297, Bytča.


Vyplnené tlačivá môžete doniesť počas stránkových hodín do kancelárie AŠ v Bytči.

Kontaktné informácie