Bytča

Otvorenie nových kurzov čoskoro

na skupiny A, A2, A1, AM, B, C, D, BE, CE, T, Hviezdoslavova 297, Bytča

Záujemcovia o nový kurz môžu zasielať vyplnené „Prihlášky“ z našej www stránky na mail: zilina@autoskola-liska.sk a priniesť osobne na otvorenie kurzu do Bytče.

Podmienkou pre zaradenie do kurzu je priniesť aj vyplnenú a lekárom potvrdenú „Žiadosť o udelenie VO“ (môžete si ju stiahnuť z našej stránky - pozor, treba ju vytlačiť OBOJSTRANNE).

Kontaktné informácie